BDO

 

button pomozemy-1Na przedsiębiorcach wprowadzających na polski rynek produkt w opakowaniu, ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Kto podlega obowiązkowi odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?


Przedsiębiorca, który nie realizuje w/w obowiązku musi pamiętać o konieczności uiszczenia  opłaty produktowej, a także złożenia do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1 o masie wprowadzonych na rynek opakowań.

 

  

JAK UNIKNĄĆ OPŁATY PRODUKTOWEJ?

Alternatywą dla opłaty produktowej jest realizacja obowiązku odzysku i recyklingu samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Sprawdź, czy możesz realizować obowiązek samodzielnie?

 

JAK DZIAŁA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ?

Organizacja odzysku opakowań świadczy kompleksową usługę w zakresie przejęcia obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz jego realizacji przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, prowadzącymi odzysk i recykling odpadów.

 

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJĄ ODZYSKU:

  • oszczędność kosztów - współpraca z organizacją odzysku pozwala uniknąć opłaty produktowej oraz w znaczny sposób ograniczyć koszty dla przedsiębiorców (koszt usługi świadczonej przez organizację odzysku jest znacznie niższy niż sama opłata produktowa),
  • wygoda – organizacja odzysku składa w imieniu swoich klientów  sprawozdanie OŚ-OP1, daje możliwość udziału w organizowanych przez siebie szkoleniach, oraz na bieżąco informuje o zmianach w przepisach o odpadach opakowaniowych,
  • pewność prawidłowo realizowanego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – efekt to mniejsze ryzyko kar  w razie kontroli inspekcji ochrony środowiska.

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.?

Jesteśmy jedną z najdłużej działających organizacji odzysku opakowań na rynku krajowym. Zaufało nam kilka tysięcy firm - najwięcej spośród wszystkich organizacji odzysku opakowań w Polsce. Z naszych szkoleń i audytów korzysta blisko pół tysiąca firm rocznie. Stawiamy na przejrzystość i wiarygodność prowadzonej działalności, co potwierdzają posiadane certyfikaty, protokoły pokontrolne i referencje.

Skontaktuj się z nami i przekaż ciążący na Twojej firmie obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.