Błażej Fidziński

mgr Błażej Fidziński

Specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej.

Absolwent
Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy - studia podyplomowe.
 
Doświadczenie
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001. Przeprowadził wiele audytów środowiskowych, pomagając przedsiębiorcom zweryfikować ich obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska. W Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A jest specjalistą ds. recyklingu i edukacji ekologicznej.

Osiągnięcia szczególne
W toku nauki nabierał cennego doświadczenia podczas częściowych studiów zagranicznych w University of Aarhus w Danii.