Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Misja: Wydobywamy zieleń z odpadów
Cel: Być najlepszą organizacją odzysku w Polsce

 

pracownicy eko cykl

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2002 roku, jako jedna z pierwszych organizacji odzysku opakowań na polskim rynku. Podstawą prawną do założenia spółki było polskie prawodawstwo stworzone w oparciu o wymogi Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Założycielami spółki są cztery osoby fizyczne. Dostrzeżenie problemu rosnącej masy odpadów skłoniło do powołania organizacji odzysku opakowań. Opakowania, niepoddawane odzyskowi lub recyklingowi, dewastują środowisko naturalne. Postanowiono stworzyć spółkę, która pozwoli zapewnić zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedni poziom odzysku i recyklingu, angażując się jednocześnie w tak istotną edukację ekologiczną. Tak powstała spółka Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

Na czym polega nasza działalność?

Organizacja przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach.Spółka umożliwia wywiązanie się z ciążącego na przedsiębiorcach ustawowego obowiązku, w sposób alternatywny dla płacenia opłaty produktowej. Opłata produktowa jest swego rodzaju karą dla przedsiębiorcy. Współpraca z organizacją odzysku pozwala jej uniknąć.

Przejęty obowiązek, organizacja odzysku realizuje poprzez współpracę z firmami zajmującymi się selektywną zbiórką oraz procesami, takimi jak odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

 

Bezpieczeństwo

Od początku działalności na rynku, ukształtowana została kultura organizacji pielęgnująca
4 podstawowe wartości:wartości eko cykl

 • Uczciwość

 • Partnerstwo

 • Efektywność wykorzystania
  zasobów strategicznych,

 • Kreatywność

 

 

 

Krajowy system recyklingu

Posiadacze odpadów, z którymi Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nawiązuje współpracę, poddawani są wnikliwej weryfikacji pod kątem prowadzonej działalności. Sprawdzane są decyzje administracyjne, na bazie których prowadzona jest działalność recyklingowa.

Kryteria Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A. spełniły 154 firmy z terenu całej Polski. Stanowi to potencjał przetworzenia kilkuset tysięcy ton odpadów opakowaniowych.

Staranność w dobieraniu kontrahentów daje pewność prawidłowo zrealizowanego obowiązku.

 

Najwyższa jakość świadczonych usług

Cechami wyróżniającymi Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. są:

jakość usług eko cykl

 • jakość usług,

 • terminowość realizacji zobowiązań,

 • bardzo dobra znajomość aktualnego prawa z zakresu prowadzonej działalności oraz skrupulatność w jego stosowaniu,

 • bezpośredni kontakt z kontrahentami (szkolenia oraz wizyty w zakładach recyklerów i posiadaczy odpadów),

 • współpraca w zakresie edukacji ekologicznej,

 • liczne certyfikaty i referencje udzielane przez uznawane autorytety.

 

 

 

Spektrum świadczonych usług

Wśród usług oferowanych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. znajdują się:


Zobacz multimedialną prezentację firmy:

Prezentacja

Zobacz filmy o firmie


Przeczytaj więcej:

Wiarygodność firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Referencje

Usługi