Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w branży

Eko Cykl w PIGOEko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy do PIGO od października 2006 roku.

Polska Izba Gospodarki Odpadami Izba istnieje od 2003 roku. Zrzesza ponad 180 przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki odpadami i higieny komunalnej. Podstawowymi zadaniami statutowymi PIGO są: reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, tworzenie rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów oraz rozwój w tej dziedzinie przedsiębiorczości. Od roku 2005 PIGO reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD) w Brukseli.

 

 

Eko Cykl w PIOEko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy do PIO od maja 2009 roku.

Polska Izba Opakowań istnieje od 1994 roku. Zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw z branży opakowaniowej. Należą do niej są producenci, jak i użytkownicy opakowań, przedsiębiorcy, produkujący sprzęt do produkcji opakowań oraz organizacje związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych. Głównym zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów jej przedsiębiorców wobec organów państwowych i samorządowych. Polska Izba Opakowań jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Gwarantem jakości świadczonych przez nas usług oraz potwierdzeniem naszej wiarygodności są liczne certyfikaty przyznawane przez uznane autorytety.

Działamy według międzynarodowych standardów zarządzania jakością i środowiskiem

ISO W 2005 roku organizacja wdrożyła System Zarządzania Jakością, oparty na wymogach normy ISO 9001. W 2008 roku został on poszerzony o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Oba systemy funkcjonują w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.zintegrowany system zarządzania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - WIOŚ

WIOŚ W sierpniu 2003 roku oraz lipcu 2006 roku organizacja została poddana kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Wrocławia. Obie kontrole potwierdziły zgodność działania organizacji z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska.

Dolnośląski Urząd Marszałkowski

UM Również w opinii urzędu marszałkowskiego, właściwego dla siedziby organizacji, prawidłowo wywiązujemy się z ciążących na nas ustawowych zobowiązań.

Zobacz także:Referencje