Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2012 ROKU

29 lutego 2012, Fundacja Korporacyjna Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. powołała do życia Fundację Korporacyjną Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl (w skrócie Fundacja Eko Cykl), która nabyła mocy prawnej z dniem 29.02.2012 roku. Celem działania fundacji jest rozwój społeczeństwa ekologicznego oraz realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Priorytet to prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, m.in. na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także realizowanie działalności charytatywnej, pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i zgromadzenie wokół idei realizowanych przez Fundację jak największej liczby uczniów, studentów, naukowców, ekologów oraz osób działających na rzecz ochrony środowiska. Działalność Fundacji będzie realizowana między innymi poprzez udzielanie wsparcia istotnym projektom i inicjatywom, udzielanie stypendiów i nagród, propagowanie pozytywnych wzorców i postaw, a także akcje społeczne i współpracę z władzami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

 

Czytaj więcej: DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2012 ROKU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2011 ROKU

17-18 marca 2011, Konferencja Logistyka Odzysku - Zrównoważony łańcuch dostaw

Największym i zarazem najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym w 2011 roku była dla nas, jako organizatora, pierwsza w Polsce konferencja pn. Logistyka Odzysku. W dniach 17-18 marca 2011 r. praktycy i eksperci z różnych dziedzin zebrali się w Warszawie w Galerii Porczyńskich, przy pl. Bankowym, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami, logistyki odzysku oraz zarządzania środowiskowego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uznając wagę wydarzenia honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Waldemar Pawlak (Minister Gospodarki), Bernard Błaszczyk (Wiceminister Środowiska), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent m. st. Warszawy) oraz Michał Kiełsznia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska). Opiekę merytoryczną nad konferencją objęła prof. ndzw. dr hab. Halina Brdulak, Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH w Warszawie.

 

Czytaj więcej: DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2011 ROKU

PROGRAM EDUKACYJNY 2009/2010

Nasz kolejny program edukacyjny tym razem odbywał się na terenie Instytutu "Pomnik  - Centrum Zdrowia Dziecka", a odbiorcami byli pacjenci placówki, ich rodzice, opiekunowie oraz  pracownicy placówki. Przebywając w takim miejscu jak Instytut powinno poświęcić się czas na wspólną, rodzinną zabawę. Takie rodzinne spędzanie czasu pomaga także oderwać się od codzienności, od problemów, daje chwilę spokoju i możliwość zwrócenia uwagi na otaczające środowisko. A środowisko naturalne wokół szpitala może wspomóc w rozwijaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej. Placówka znajduje się w bliskim sąsiedztwie lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj więcej: PROGRAM EDUKACYJNY 2009/2010

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2010 ROKU

Równolegle do programu prowadzonego w Centrum Zdrowia Dziecka, Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. angażowała się w działania edukacyjne prowadzone na terenie całego kraju. Nasza edukacja ekologiczna stanowiła podstawę niejednego wydarzenia kulturalnego. Byliśmy zapraszani na imprezy okolicznościowe, zawsze przywożąc ze sobą ciekawe informacje, gry, zabawy i dużą porcję uśmiechu.

Czytaj więcej: DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2010 ROKU

PROGRAM EDUKACYJNY 2006/2007

Program na rok szkolny 2006/2007 objął szereg różnorodnych działań. Od początku naszej działalności podejmujemy starania, aby prowadzona przez nas edukacja ekologiczna trafiała do jak najszerszego kręgu odbiorców. To dlatego różnicujemy działania edukacyjne w zależności od odbiorców, do których są skierowane.

Program ten wyszedł naprzeciw potrzebie edukowania całego społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Nie ograniczyliśmy się jedynie do powielania już sprawdzonych, prowadzonych w ubiegłym roku, zajęć z dziećmi w wieku szkolnym. Naszym celem było propagowanie pozytywnych, proekologicznych wzorców zachowań także wśród dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, wśród studentów oraz społeczności wybranych województw i gmin. Poprzez rozszerzenie naszej działalności chcieliśmy dotrzeć do osób dorosłych, wśród których edukacja ekologiczna stanowi największy problem.

Czytaj więcej: PROGRAM EDUKACYJNY 2006/2007