Aby samodzielnie realizować obowiązki wynikające z ustawy należy przekazywać do odzysku i recyklingu odpady opakowaniowe i uzyskać dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling (tzw. DPO i DPR). Karta przekazania odpadu lub faktura VAT nie są dokumentami potwierdzającymi odzysk i recykling.

Co jest ważne?

Samodzielna realizacja obowiązku dotyczy 100% masy wprowadzonych na rynek opakowań, w przypadku wykorzystania odpadów, których firma nie jest wytwórcą.

Podmiot prowadzący recykling musi posiadać ważną decyzję na odzysk i recykling, a obowiązkiem podmiotu zlecającego odzysk i recykling jest sprawdzenie tej decyzji.

Aby realizować obowiązki wynikające z ustawy należy przekazywać do odzysku i recyklingu odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 XX, który to kod musi znaleźć się na dokumentach potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling i na karcie przekazania odpadu. Poddanie odzyskowi i recyklingowi odpadów poprodukcyjnych jest wobec prawa nieskutecznym wykonaniem obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, co oznacza, że w momencie kontroli inspektorzy za masę tak zrealizowanego obowiązku odzysku i recyklingu wyliczą i każą wpłacić opłatę produktową wraz z odsetkami.

W przypadku przekazywania odpadów opakowaniowych ze szkła i stali należy pamiętać, że za recyklera tych rodzajów odpadów uznane są wyłącznie huty.

W przypadku przekazywania do odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych warto wiedzieć, że za recykling uważane jest wyłącznie wytworzenie produktu z tworzywa sztucznego, a nie granulatu czy aglomeratu.

Przedsiębiorca samodzielnie realizujący obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powinien do 15 marca danego roku  złożyć sprawozdanie OŚ-OP1 za rok poprzedni.