W swojej ofercie posiadamy następujące usługi:

 

Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz obowiązku edukacji ekologicznej

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w imieniu prawie 4 tysięcy przedsiębiorstw wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach.

Jest to możliwe jedynie dzięki dobrej współpracy z posiadaczami odpadów zaangażowanymi w selektywną zbiórkę oraz odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

Wieloletnie doświadczenie oraz fachowa wiedza pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Naszym Klientom gwarantujemy bezpieczeństwo i rzetelność realizacji przyjętego obowiązku.

Wspólnie tworzymy krajowy system recyklingu odpadów opakowaniowych, ograniczając masę odpadów deponowanych na składowiskach.

Przeczytaj więcej

 

 

Szkolenia

W trakcie szkoleń przekazujemy informacje oraz praktyczne wskazówki pomocne w realizacji obowiązków, wynikających z prawa dotyczącego gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Nasza wiedza oparta jest na aktualnych interpretacjach Ministerstwa Środowiska i urzędów marszałkowskich oraz dodatkowo poszerzona o praktyczne doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorstwami.

Szkolenia opłata produktowa

Wraz z firmą partnerską M&M Consulting oferujemy także szkolenia dotyczące gospodarki odpadami, opłat za korzystanie ze środowiska i logistyki odzysku:

www.mmconsulting.waw.pl/szkolenia

 

 

Audyty

Naszą wiedzą oraz doświadczeniem dzielimy się również przy okazji audytów środowiskowych poświęconych gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W trakcie wizyty na terenie zakładu audytowanego przedsiębiorstwa pomagamy określić zakres ustawowych zobowiązań oraz wskazujemy, w jaki sposób się z nich wywiązać.

www.audytproduktowy.eu

Wraz z firmą partnerską M&M Consulting oferujemy także audyty dotyczące gospodarki odpadami, opłat za korzystanie ze środowiska, logistyki odzysku a także pełny przegląd środowiskowy:

www.mmconsulting.waw.pl/audyty

 

 

Konferencje Logistyka Odzysku

Jesteśmy organizatorami Międzynarodowych Konferencji Logistyka Odzysku - Opakowania/Odpady poruszających tematykę odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw, mających na celu ukazanie realnych korzyści z zaangażowania przedsiębiorców w te procesy a zarazem ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

III edycja Konferencji Logistyka Odzysku - Odpady - odbędzie się 19-20 września 2017 r.
Temat wiodący:
Spalania odpadów komunalnych - skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?

www.logistykaodzysku.com

Jesteśmy także współorganizatorem II edycji Międzynarodowej Konferencji ekoCSR.
Konferencja odbędzie się 22 maja 2017 r.
Temat wiodący: Ekologia w CSR - praktyczne działania i ustawowe obowiązki.

www.klub-csr.pl/konferencja

W czerwcu 2018 r. odbędzie się VII edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Opakowania.
Temat wiodący: Zero Waste.

http://logistykaodzysku.com/Opakowania

 

Sprawozdania dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Sporządzamy zarówno roczne sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi jak i sprawozdania OPAK i OŚ-OP1 za lata wcześniejsze. Dzięki wygodnemu w obsłudze portalowi internetowemu www.opaki.pl dajemy możliwość zamówienia sprawozdań dotyczących opakowań: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3, jak również sprawozdania OŚ-OP1 za lata 2011-2014. Sprawozdania te zobowiązane są składać firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, ale również producenci opakowań, firmy sprowadzające opakowania zza granicy, jak i firmy sprzedające towar w opakowaniach za granicę.

Przeczytaj więcej: www.opaki.pl

 

 

Publiczne kampanie edukacyjne

W ofercie usług znajduje się również realizacja publicznych kampanii ekologicznych oraz przejęcie ustawowego obowiązku edukacji ekologicznej, w tym:

  • warsztaty dla pracowników firm,
  • zewnętrzne akcje edukacyjne, konkursy zachęcające do segregacji odpadów, m. in. w przedszkolach, szkołach, na festynach, piknikach,
  • wspólne warsztaty ekologiczne,
  • wspólne wystąpienia na festynach, piknikach, wystawach, targach,
  • wyposażenie szkół, przedszkoli, kącików dla dzieci na terenie firmy w materiały edukacyjne,
  • wspólne opracowanie folderów, plakatów, filmów i innych materiałów edukacyjnych,
  • wsparcie merytoryczne kącika ekologicznego na stronach internetowych kontrahentów.

Przeczytaj więcej

 

Konkurs "Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo"

Celem Konkursu jest propagowanie proekologicznych zachowań przedsiębiorców oraz wskazywanie negatywnych, niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań. 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: KATEGORIA I: Przedsiębiorca efektywny surowcowo – Eko-Hit Usługa i Eko-Hit Produkt oraz
KATEGORIA II: Przedsiębiorca nieefektywny surowcowo – Eko-Kicz.

Odbiorcami Konkursu są przedsiębiorcy, którym w ich działalności bliska jest troska o ochronę środowiska. Przedsiębiorcy posiadający w swojej ofercie produkty lub usługi ekologiczne. Firmy, które angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Kadra zarządzająca, dla której ważna jest wysoka świadomość ekologiczna pracowników.

V edycja Konkursu rozpoczęła się dnia 15 czerwca 2016 r. i trwać będzie do dnia 22 maja 2017 r.

Przeczytaj więcej