Nowa osoba w firmie - EC

Jeżeli obowiązki z zakresu ochrony środowiska przejęła u Państwa nowa osoba, co może wiązać się z potrzebą konsultacji w zakresie:

listek

zasad współpracy i zapisów umowy

listek

sposobu oraz terminów przesyłania danych

listek

prowadzenia ewidencji opakowań w firmie

listek

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Tel. 519 184 337

           W ramach współpracy oferujemy:

  • szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów,
  • spotkanie w siedzibie Państwa firmy w celu omówienia wybranych przez Państwa tematów,
  • prezentację usług  wykraczających poza zakres dotychczasowej współpracy, np.: audyt środowiskowy, sprawozdawczość, doradztwo środowiskowe, kampanie edukacyjne i wiele innych usług w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

     

Celem Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A. jest stałe podnoszenie jakości usług oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom Klientów, dlatego też prosimy o kierowanie do nas pytań związanych z ochroną środowiska, które wymagają wsparcia – chętnie poszerzymy zakres współpracy, aby dopasować się do Państwa potrzeb.