Zawód RECYKLER

Warsztaty „Zawód RECYKLER” dotyczą tematyki systemu gospodarowania odpadami (z uwzględnieniem procesów odzysku i recyklingu odpadów) funkcjonującego w Polsce. Omawiane są podstawowe przepisy obowiązujące w zakresie gospodarki odpadami oraz plany ich zmian, zakładające znaczne podniesienie ilości odpadów poddawanych recyklingowi w naszym kraju.

Celem głównym warsztatów jest zapoznanie uczestników z systemem gospodarki odpadami w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed jakimi stoi branża i możliwościami związania z nią kariery zawodowej.

Cele operacyjne:

  • zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat gospodarki odpadami w Polsce, a także z aktami prawnymi regulującymi postępowanie z odpadami,
  • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw tworzących branżę gospodarki odpadami oraz ich obowiązkami,
  • zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia pracy na rynku przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami oraz perspektywami rozwoju branży,
  • upowszechnienie wiedzy na temat najlepszych sposobów postępowania z odpadami,
  • ukształtowanie przekonania o konieczności wzięcia odpowiedzialności za wpływ wywierany na środowiskowo przez działalność ludzi,
  • zachęcenie uczestników do odpowiedzialnego podejścia do zagadnienia produkcji odpadów i organizowania systemu ich selektywnego zbierania

Zamierzonym efektem warsztatów jest podniesienie świadomości ekologicznej studentów (szczególnie w zakresie gospodarki odpadami) oraz zachęcenie do kreatywnego myślenia i podejmowania innowacyjnych działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i ich właściwego zagospodarowania. Ponadto studenci są zapoznawani z perspektywami rozwoju branży i otrzymują informacje, które pozwolą im łatwiej przystosować się do wymagań stawianych na rynku pracy, co pośrednio może przyczynić się do spadku bezrobocia.

IMG 3177   IMAG0204   IMG 3172
 
IMAG0203   IMAG0146

Historia i realizacja

Po raz pierwszy warsztaty „Zawód RECYKLER” zostały przeprowadzone przez firmę Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w latach 2006-2007.

Dostrzegając potrzeby branży oraz zainteresowanie tematem efektywnej gospodarki odpadami ze strony studentów w 2015 roku uruchomiona została druga edycja programu. Więcej >>

W 2015 roku pracownicy Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S. A. podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami 13 uczelni wyższych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego. W spotkaniach wzięło udział 456 osób, które wkrótce podejmując pracę zawodową mogą realnie wpłynąć na rozwiązania stosowane przez polskie urzędy i przedsiębiorstwa w zakresie najlepszych praktyk zagospodarowania odpadów. Uczestnicy warsztatów podkreślali wagę podejmowanych tematów, szczególnie w kontekście coraz bardziej restrykcyjnych obowiązków z jakich będzie rozliczana Polska w następnych latach przez Unię Europejską.

Warsztaty „Zawód RECYKLER” przeprowadzone na terenie województwa wielkopolskiego zostały dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać tu.

W roku 2016 będziemy kontynuować cykl warsztatów - zaproś nas na swoją uczelnię!

Kontakt:


Piotr Grodkiewicz
Kierownik Działu Publicznych Kampanii Edukacyjnych
tel. 502 066 028
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.